eT - Aneks Sprzedaż

    Ponieważ z naszego systemu korzysta spora grupa przewoźników, którzy nie mają w ogóle sieci sprzedaży w Polsce lub jest ona bardzo ograniczona firma ITSOFT podjęła decyzję o zostaniu agentem rozliczeniowym dla tych przewoźników.


    W celu uruchomienia sprzedaży agencyjnej ofert przewoźników rozliczanych przez ITSOFT prosimy o wypełnienie formularza i wygenerowanie aneksu do umowy w formacie PDF, a następnie wydrukowanie go w dwóch egzemplarzach, podpisanie oraz opieczętowanie i wysłanie na adres:


    ITSOFT sp. z o.o. sp. k.
    ul. Wadowicka 8a
    30-415 Kraków


Aby ułatwić Państwu  procesu przygotowania aneksu pola: kolejny numer aneksu, numer umowy i data jej podpisania prosimy pozostawić niewypełnione. Po otrzymaniu od Państwa podpisanego aneksu  uzupełnimy te dane w obu egzemplarzach.


Prosimy o dokładne sprawdzenie danych na wygenerowanym aneksie, co pozwoli nam na szybsze uruchomienie Państwu sprzedaży biletów.


Warunkiem niezbędnym do współpracy z ITSOFT w zakresie sprzedaży agencyjnej jest terminowe przekazywanie należności za sprzedane bilety na rachunek ITSOFT. Brak uregulowania należności w terminie spowoduje umieszczenie Państwa danych w Krajowym Rejestrze Długów, co może skutkować ograniczeniem możliwości swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.Dane firmy

Pełna nazwa firmy:
Nazwa zgodnie z dokumentami firmy
Adres siedziby firmy:
Ulica, nr
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do podpisania umowy:
Przepisz kod z obrazka