WWW - Zamów moduł


Proponujemy Państwu skorzystanie z modułu euroTICKET WWW do sprzedaży biletów autokarowych.


Opis działania modułu WWW.


  1. Każdy agent posiadający umowę zawartą z naszą firmą na korzystanie z usług systemu euroTICKET może zamówić moduł WWW na swoją stronę internetową. Jest on traktowany jako kolejna usługa systemu euroTICKET i nie wymaga osobnej umowy. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze takiej umowy prosimy o jej wygenerowanie tutaj.


  2. Agent otrzymuje w systemie euroTICKET specjalne subkonto, oznaczone dopiskiem E-SALE-IT-WWW w nazwie.


  3. W module mają mają Państwo dostępną pełną ofertę przewozową - ok. 100 firm przewozowych -  jaka jest dostępna w systemie euroTICKET.


  4. Pojawienie się nowego oferenta w systemie euroTICKET powoduje automatycznie pojawienie się jego oferty w Państwa module WWW.


  5. Klient kupujący bilet w Państwa module WWW, reguluje należność za pomocą systemu płatności internetowych(PayU).


  6. Biurem wystawiającym bilet kupowany przez klienta na WWW jest ITSOFT.


  7. Obsługę klienta związaną z transakcją (informacje, zmiany, reklamacje, itd.) prowadzi ITSOFT.


  8. Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego drukujecie Państwo rozliczenie za pomocą specjalnego modułu rozliczeń WWW umieszczonego na naszej stronie (w zakładce Strefa klienta znajduje się opcja WWW - Rozliczenie; tam z kolei należy kliknąć na link Wydruk rozliczenia sprzedaży przez WWW). Na podstawie tego rozliczenia należy wystawić ITSOFT jedną fakturę na należną prowizję.


  9. Eksploatacja tego modułu jest bezpłatna.


Aby skorzystać z tego rozwiązania agent musi posiadać moduł "Autokary"(Połączenia Międzynarodowe i Krajowe) oraz powinien wypełnić poniższy formularz. Udostępnienie tego rozwiązania jest BEZPŁATNE.


W momencie wygenerowania formularza nasz Dział Obsługi Klienta zostaje automatycznie powiadomiony o tym fakcie i rozpoczyna procedurę przygotowania dla Państwa modułu - w związku z tym nasz pracownik kontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia danych, po czym w ciągu 2 dni roboczych przygotowuje i wysyła link do wyszukiwarki.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.


Strony WWW na których będzie umieszczony serwis:
Pełna nazwa firmy:
Nazwa zgodnie z dokumentami firmy
Adres siedziby firmy:
Ulica, nr
Kod pocztowy:
Miasto:
EURONIP/NIP:
Telefon:
Fax:
Adres email:
Imię i nazwisko osoby
kontaktowej:
Numer umowy agenckiej:
Pełny numer umowy w postaci nn/mm/rrrr

INNE DANE NIEZBĘDNE DO URUCHOMIENIA SPRZEDAŻY

Przepisz kod z obrazka